Bestanddeel

Juridische term voor een onderdeel van een zaak, dat daarmee onlosmakelijk verbonden is, en dat volgens verkeersopvattingen als bestanddeel wordt beschouwd.