Besluitvormingsmethoden

Voorbeelden van methoden om een besluit te nemen zijn: autoriteit of formele positie; delegatie; consensus (overeenstemming); unanimiteit; meerderheid van stemmen; loten.