Besluitvorming

De laatste fase van een gestructureerd besluitvormingsproces (zie aldaar). In deze fase wordt een keuze gemaakt uit de verschillende alternatieven of mogelijke oplossingen.