Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

Afgekort BAO. De Europese regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.