Besloten vennootschap

Afgekort BV. Een kapitaalassociatie (samengebracht kapitaal) met rechtspersoonlijkheid en met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarmee een bepaald doel (bijvoorbeeld winst) wordt nagestreefd (met aandeelhouders op naam).