Beslisvraag

Vraag die de gesprekspartner laat kiezen tussen de aangedragen alternatieven.