Beslag

Het onttrekken van een zaak aan de rechtsmacht van de gerechtigde. Zie conservatoir beslag, executoriaal beslag.