Beschikkingsbevoegdheid

Recht om over een goed te beschikken. Een van de vereisten voor overdracht  van een goed. De vervreemder die een goed overdraagt, moet daartoe juridisch  zijn gerechtigd.