Bepaalbaarheid

Art. 6:227 BW stelt dat verbintenissen bepaalbaar moeten zijn. De overeenkomst moet duidelijk zijn; partijen moeten weten waarom het gaat. In een overeenkomst moet informatie zijn opgenomen over de kernbedingen van de overeenkomst: wat, hoeveel, wanneer, waar, en in de meeste gevallen de prijs. De kernbedingen behoeven niet beperkt te blijven tot deze onderwerpen. Wat vermeld moet zijn, hangt af van datgene wat wordt overeengekomen.