Beoordeling

Het cyclisch maken, monitoren en evalueren van afspraken over gedrag, prestatie en ontwikkeling van medewerkers, gericht op het realiseren van de doelen van organisatie en individu. Traditioneel worden medewerkers vooral beoordeeld op grond van taken: wat moet je doen? Competentiegerichte beoordelingen zijn meer gericht op het ‘hoe’: hoe moet je het doen? Dit kan worden aangevuld met beoordeling van prestaties: wat moet je opleveren?