Benefit sharing

Dit is een arrangement tussen de overheid als subsidieverstrekker en een of meer subsidieontvangers, waarbij de overheid een financiƫle bijdrage verstrekt ten behoeve van een project en waarbij de subsidieontvanger(s) die overheid onder bepaalde voorwaarden laat meedelen in toekomstige waardestijging binnen commerciƫle delen van dat project, die zonder die subsidie niet zou zijn ontstaan.