Benefit Boardroom Alignment

Afgekort BBA, BBA-model. Door Benefit ontwikkeld model, bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het oplossen van het vraagstuk hoe zij de inkoopfunctie beter kunnen laten aansluiten bij de ondernemingsdoelen en de directieagenda. Het is een modelmatige en conceptuele methodiek geworden, die de alignment analyseert, beoordeelt en visualiseert tussen inkoop en de directieagenda: in welke mate sluit inkoop met zijn dagelijkse activiteiten daadwerkelijk aan bij de richting en de aandachtsgebieden die de ondernemingsleiding heeft gekozen? Zie de schema’s. Op de x-as zijn de negen boardthema’s uitgezet. Het bovenste schema geeft de boardfocus en de focus van de inkoopfunctie weer. Het onderste schema geeft de (mis)alignment weer.