Benchmarking

Een methode voor organisatieverbetering. Bij benchmarking worden van een of meer organisaties die toonaangevend zijn op een bepaald gebied de prestaties en achterliggende processen en werkwijzen systematisch onderzocht. De Eigen prestaties en werkmethoden worden aan deze best practices gespiegeld om te komen tot plaatsbepaling en verbetering van het eigen presteren.