Beleidsspeech

Toespraak waarin de voornemens binnen een bepaald beleidsterrein worden bekendgemaakt, verduidelijkt en toegelicht.