Beleid

Beleid is de vertaling van de visie van een organisatie naar de bedrijfsvoering en is nodig om de visie te realiseren. Organisatiebeleid is een breed begrip en valt uiteen in veel deelgebieden: sociaal beleid, investeringsbeleid, personeelsbeleid, ICT-beleid, inkoopbeleid, enzovoorts.

Zie ook missie, visie, doelen en strategie.