Belangen

Onderliggende doelen of behoeften die veilig moeten worden gesteld.