Bekrachtiging

Juridisch begrip. Het achteraf omzetten van een ongeldige rechtshandeling in een geldige.