Behoefteverwantschap

Hiervan is sprake wanneer de producten een identieke behoefte invullen.