Behoeftepiramide (Maslow)

Model van Maslow dat zeven niveaus van menselijke behoeften beschrijft. Gezien vanaf de basis van de piramide:

  1. fysiologische behoeften, overlevingsbehoeften;
  2. veiligheidsbehoeften, onderdak en dergelijke;
  3. sociale behoeften, behoefte ergens bij te horen;
  4. waarderingsbehoeften;
  5. behoefte om zaken te begrijpen;
  6. esthetische behoefte, behoefte aan schoonheid;
  7. ontplooiingsbehoeften.