Beheren

Juridische term voor het hebben van de bevoegdheid tot het behartigen van de dagelijkse gang van zaken.