Begrotingscyclus

Op basis van verwachte inkomsten wordt een uitgavenbegroting opgesteld door een uitvoerend bestuursorgaan, zoals de regering of het college van burgemeester en wethouders. De gekozen volksvertegenwoordigers (parlement, gemeenteraad) stellen de begroting vervolgens vast. De vastgestelde begroting wordt ook wel  budget genoemd en is leidend voor het handelen van de overheidsorganisatie in het nieuwe begrotingsjaar.