Beeldvorming

De tweede fase van een gestructureerd besluitvormingsproces (zie aldaar). In deze fase wordt de informatie verzameld die nodig is om het (inkoop)vraagstuk op te lossen.