Bedrijfstakanalyse

Een methode tot kostenreductie. Deze methode maakt gebruik van de kennis die de inkoper heeft van de bedrijfstak waarin de leverancier opereert. Het doel is inzicht te krijgen in de kostenstructuur van de leveranciers en met name in de verschillende voordelen die de leveranciers ten opzichte van elkaar hebben.