Bedrijfstak

Een groep ondernemingen met dezelfde begrenzing van werkterrein in verticale richting. Dat wil zeggen op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom. Zie ook bedrijfskolom.