Battle of forms

Situatie waarin de contractpartijen elk hun eigen algemene voorwaarden willen hanteren. Als een inkoper verzeild raakt in een battle of forms, dan kan hij daar op diverse manieren een einde aan maken:

  1. Hij kan de onderhandelingen afbreken en trachten een andere potentiƫle leverancier te vinden.
  2. Hij kan overeenkomen dat geen van de algemene voorwaarden toepasselijk is. De aanvullend rechtelijke bepalingen uit het BW zijn dan van toepassing. Aanvullend kunnen partijen uitzonderingen overeenkomen.
  3. Hij aanvaardt de verkoopvoorwaarden of de verkoper aanvaardt de inkoopvoorwaarden, maar partijen komen wijzigingen overeen.
  4. Hij stelt voor om de transactie te baseren op de inkoopvoorwaarden van de verkoper.