Baten- en lastenstelsel

Een baten- en lastenstelsel vereist dat men niet alleen inkomsten en uitgaven registreert en verantwoordt, maar ook de mutaties in bezittingen en schulden. Zie ook kasstelsel.