Bankgarantie

Een in opdracht van de ene partij (schuldenaar) afgegeven verklaring van een bank om aan de andere partij (schuldeiser) een bepaald bedrag te betalen als aan de voorwaarden voor betaling is voldaan. Bankgarantie is in feite een borgstelling door de bank. De bankgarantie is geen betaling, maar schept een meerdere zekerheid dat het bedrag wordt betaald als de schuldenaar in gebreke blijft.