Balanced scorecard

Raamwerk voor prestatiemeting, ontwikkeld door Kaplan en Norton binnen het Nolan Norton Institute (researchorganisatie van KPMG). Dit instrument om de prestaties van de onderneming evenwichtig te sturen en evalueren, is ingedeeld naar vier verschillende perspectieven:

  1. financieel perspectief;
  2. klant- en marktperspectief;
  3. het perspectief van de interne bedrijfsprocessen en de kwaliteit van de leveranciers;
  4. het leer- en innovatieperspectief.