Bagatelclausule

Een clausule die in een overeenkomst kan worden opgenomen bij het gebruik van prijsherzieningsformules. Het doel is om kleine prijsbijstellingen binnen bepaalde grenzen niet mee te nemen.