Backdoor selling

Het verkopen van oplossingen door leveranciers aan het bedrijf zonder medeweten of inbreng van inkoop. Letterlijk: het verkopen langs de achterdeur. Doel is de specificatie zodanig te beïnvloeden dat er in latere fasen van het inkoopproces geen alternatief dan de betreffende leverancier is.