AWBZ

Afkorting van Algemene wet bijzondere ziektekosten. Zie aldaar.