AWB

Afkorting van Algemene wet bestuursrecht. Zie aldaar.