Autonomie

De mate waarin men zelfsturend is. Zelfsturend vermogen hangt af van regel- en stuurcapaciteit en speelruimte in het werk. Zie aldaar.