Audit

Audit is Latijn voor: ‘hij hoort’. Het woord audit wordt gebruikt om een onafhankelijke controle of beoordeling aan te geven.