Assortimentsstrategie

Een strategie die een onderneming kan kiezen om de continuïteit en de groei te bevorderen. Te onderscheiden strategieën: productdifferentiatie, specialisatie en parallellisatie, trading up en trading down, upgrading en downgrading en de groeistrategieën van Ansoff.