Assortimentsbeleid

Beleid dat de keuzes in het assortiment bepaalt en dat richting geeft aan de opbouw van het assortiment in termen van producten, productvarianten en merken.