Aspecten in een boodschap

Een boodschap van een zender aan een ontvanger heeft vier aspecten: zakelijk, expressief, relationeel en appellerend. Zie verder bij de afzonderlijke aspecten.