Arms-length development

Ontwikkelsamenwerkingsrelatie (zie aldaar en zie ook ontwikkelportfolio). Het ontwikkelrisico is laag en de mate van verantwoordelijkheid die aan de leverancier wordt uitbesteed, is hoog. Informatie-uitwisseling geschiedt vooral op verzoek en initiatief van de leverancier; de samenwerking is weinig intensief.