Arbitrage

Van arbitrage is sprake indien een geschil wordt voorgelegd aan arbiters.