Arbeidsanalyse

Bij een arbeidsanalyse wordt nagegaan of werkzaamheden op de meest doelmatige wijze geschieden. Met een tijdstudie wordt bezien hoeveel tijd de activiteiten mogen kosten.