Analytischagressieve stijl

Onderhandelingsstijl; zie ook persoonlijke onderhandelingsstijlen. Productieve kanten van deze stijl zijn: goed gebruik van harde feiten en cijfers, logisch redeneren, gericht op kwaliteit van argumenten, schept heldere en logische procedures, brengt duidelijkheid, beheerst uitgangspunten, bewaart overzicht, heeft alles op een rijtje. Minder productieve kanten zijn: blijft op hetzelfde spoor, te weinig gevoel voor gesprekssfeer; blijft vasthouden aan oude argumenten en visies.