Alternatievenschema

Schema waarin is weergegeven welke beslissingen op de verschillende momenten in een (inkoop)proces worden genomen en door wie.