Alignmentmatch

Controle of de strategische acties (zie aldaar) overeenkomen met de uitgangspunten door de acties te matchen met de inkoopdoelen en het inkoopbeleid.