Algemene wet bijzondere ziektekosten

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Afgekort AWBZ. Sociale verzekeringswet. Deze verzekering geeft recht op geïndiceerde zorgbehoefte in zeven functies (sinds 2003): huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf.