Algemene wet bestuursrecht

Afgekort AWB. Deze wet beschrijft de regels die voorschrijven op welke manier overheidsorganen besluiten moeten nemen. In Nederland zijn deze besluiten te verdelen in besluiten van algemene strekking en beschikkingen.