Algemene exceptie

Vorm van opschortingsrecht. Als de ene partij niet nakomt, mag de andere partij de nakoming van zijn daartegenover staande verplichting opschorten.