Algemene basisverzekering curatieve zorg

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. De benaming voor de verplichte zorgverzekering voor de hele bevolking met een voor iedere verzekerde gelijk pakket van aanspraken of vergoedingen. Samenvoeging van verschillende bestaande verzekeringen, in het bijzonder van ziekenfondsverzekeringen, particuliere en publiekrechtelijke verzekeringen en eventueel ook de AWBZ.