Afzetkartel

Een onderlinge afspraak tussen organisaties waarbij ieder van de deelnemende bedrijven een bepaalde productiehoeveelheid/marktaandeel krijgt toegewezen. Bij overschrijding hiervan volgt een boete (te storten in de kartelkas), die zo hoog is dat overschrijding niet aantrekkelijk is. Ook wel productiekartel genoemd.