Afroeptermijn

Geeft in een afroepovereenkomst of raamovereenkomst aan binnen welke termijn na de afroep de leverancier de goederen daadwerkelijk moet leveren. Zie ook afroepovereenkomst, raamovereenkomst.