Afroepovereenkomst

Een overeenkomst waarbij koper en verkoper zijn gebonden de overeengekomen zaken af te nemen respectievelijk te leveren, in overeengekomen hoeveelheden en tegen overeengekomen prijzen, in een bepaalde overeengekomen periode. Het betreft veelal een overzienbaar aantal producten waarvan de behoeftes voor de komende jaren redelijk zijn te voorspellen. In de contractperiode worden de genoemde aantallen in gedeeltes afgeroepen. Zie ook afroeporder.